วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

อินเตอร์เน็ตเเละการใช้งาน

  1. ความหมายเเละและที่มาของอินเตอร์เน็ต
  2. การทำงานของอินเตอร์เน็ต
  3. การเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต
  4. การใช้บริการต่างๆบนอินเตอร์เน็ต
  5. มารยาในการใช้อินเตอร์เน็ต
  6. สมาชิกในกลุ่ม

1 ความคิดเห็น:

  1. ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไร บอกด้วยน่ะค่ะ จะได้แก้ไขปรับปรุง

    ตอบลบ